844 MAPLEWOOD AV, Schenectady, NY, 12303
844 MAPLEWOOD AV, Schenectady, NY, 12303
844 MAPLEWOOD AV, Schenectady, NY, 12303
844 MAPLEWOOD AV, Schenectady, NY, 12303
844 MAPLEWOOD AV, Schenectady, NY, 12303
844 MAPLEWOOD AV, Schenectady, NY, 12303
844 MAPLEWOOD AV, Schenectady, NY, 12303
844 MAPLEWOOD AV, Schenectady, NY, 12303
844 MAPLEWOOD AV, Schenectady, NY, 12303
844 MAPLEWOOD AV, Schenectady, NY, 12303
844 MAPLEWOOD AV, Schenectady, NY, 12303

$44,500

844 MAPLEWOOD AV, Schenectady, NY, 12303

11
Courtesy of: ADI Real Estate Services